آخرین خبر/ آورده اند که بهلول بیشتر وقت ها در قبرستان می نشست
روزی که برای عبادت به قبرستان رفته بود هارون به قصد شکار از آن محل عبور می نمود چون به بهلول رسید گفت: بهلول چه می کنی ؟
بهلول جواب داد: به دیدن اشخاصی آمده ام که نه غیبت مردم را می نمایند و نه از من توقعی دارند و نه مرا اذیت و آزار می دهند .

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar