آخرین خبر/  آب اسک روستایی از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران است. اسک در قدیم به معنی متعفّن است. چون این آبادی به واسطه آبهای معدنی متعفّن است به این جهت مسمّی به اسک شد اما آنچه اقرب به ذهن است در تسمیه این آبادی به این اسم این است که در اصل این اسم اشک به شین معجمد بوده‌است بعد معرب شده اسک به سین. مُهمله گفتند مثل سوس و مَعرب شوش؛ زیرا که اشک اول پادشاه اشکانیان که از نژاد و سلاطین و کیان و سرسلسله این سلاطین اشکانیان بود. به زعم مورخین عجم بعد از غلبه بر اسکندر در جبال طبرستان متواری شد. تا در سلطنت ابطحش از سلاطین یونانی بر او خروج کرد و او را مقتول ساخت و به اعتقاد مؤلف زینت التواریخ ابطحش نایب السلطنه آن تیوکوس در ایران اشک او را کشت و سایر ملوک دیگر را به دور خود جمع کرد. با همان سلاطین سیلوسید که از طایفه یونانی بود جنگید و سلطنت ایران را مجدداً تشکیل داد و به زعم مورخین فرنگ که در تاریخ طایفه اشکانیان مخصوصاً اسناد معتبره دارند و اسامی این طبقه سلاطین را مفصلاً نگاشته‌اند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar