آخرین خبر/ افتاد جام آب ز بس دست لرزه داشت‏، در پیکرش نمانده توانی دیگر بیا، در احتضار باشد و چشم انتظار توست‏، بازست این دو پنجره بر ره ز در بیا، بی‌‏اشک مردم از پی تشییع آمدند، خاکی نمانده شیعه چه ریزی در به سر بیا، صاحب عزا به ختم حضورش مسلم است‏، مردم تمام منتظر ای منتظر بیا.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar