آخرین خبر/ روشنگر شام تار بر می گردد
بر عالمیان قرار بر می گردد
غائب شده از نظر اگر ایامی
در جمعه ای آن سوار بر می گردد

شعرخوانی شاعر آئینی احمد فغانی را بشنوید.به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید

instagram.com/akharinkhabar