آخرین خبر/ مردی نزد خلیفه بغداد رفت و ادعای پیامبری کرد. خلیفه گفت: معجزه ات چیست؟ گفت: هر کاری که اراده کنی می توانم انجام دهم. خلیفه گفت: تخم خربزه را در حضور من بکار و فوراً آن را سبز گردان تا گل بدهد و میوه دهد. مرد گفت: به من چهار روز مهلت بده. خلیفه گفت: نمی توانم مهلت بدهم. مرد گفت: ای بی انصاف! خدا با وجود قدرتی که دارد، چهار ماه فرصت می خواهد که خربزه ای برسد، آن وقت تو به من چهار روز هم مهلت نمی دهی!

منبع : گنجینه لطایف (بازنویسی لطایف الطوایف)، ص 161ـ162.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar