برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo

حجم سیلاب در بلوار سپاه مشهد

منبع
آخرين خبر
بروزرسانی

آخرین خبر/ مخاطبین آخرین خبر فیلمی را برای نا ارسال کردند که حجم سیلاب در بلوار سپاه مشهد را نشان می‌دهد.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today