خوز نيوز/ معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان از ممنوعيت برگزاري آزمون ورودي پايه هفتم در مدارس نمونه دولتي خوزستان، اعلام اولويت‌هاي جديد ثبت‌نام دو هزار و 30 دانش‌آموز مناطق کم‌برخوردار در 24 مدرسه نمونه دولتي و اجرايي شدن تبديل شش مدرسه نمونه دولتي نواحي چهارگانه اهواز به مدارس هيات امنايي خبر داد. جمشيد کمايي با بيان اينکه بر اساس راي 951 شوراي عالي آموزش و پرورش در سال تحصيلي پيش رو، برگزاري آزمون ورودي پايه هفتم مدارس نمونه دولتي ممنوع اعلام شد، اظهار کرد: در راستاي برطرف ساختن فشار رواني بر دانش آموزان و خانواده ها و همچنين جلوگيري از تجاري‌سازي آموزش، ساز و کار ورود به مدارس نمونه دولتي دوره اول متوسطه در سال تحصيلي پيش رو به کلي تغيير کرده است. وي در ادامه گفت: بر اساس شيوه‌نامه جديد ثبت‌نام مدارس نمونه دولتي، دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار خوزستان در صورت داشتن شرايط لازم مي توانند در يکي از 24 مدرسه نمونه دولتي سطح استان و بر اساس ضوابط، ثبت‌نام خود را انجام دهند. کمايي با برشمردن ضوابط و شرايط جديد ثبت‌نام مدارس نمونه دولتي، توضيح داد: ظرفيت پذيرش پايه هفتم متوسطه اول مدارس نمونه دولتي استان در مناطق کم برخوردار دو هزار و 30 نفر است. ثبت‌نام اين دانش‌آموزان بر اساس دو اولويت امکان پذير خواهد بود؛ در اولويت اول تنها دانش آموزاني مي توانند ثبت نام کنند که در پايه پنجم يا ششم ابتدايي در تمام مواد درسي خود ارزشيابي "خيلي خوب" کسب کرده باشند. معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: در اولويت دوم نيز دانش آموزاني مي توانند در اين مدارس ثبت نام کنند که در پايه پنجم يا ششم ابتدايي در يک ماده درسي ارزشيابي "خوب" و در ساير دروس ارزشيابي "خيلي خوب" کسب کرده باشند. در صورت شرايط مساوي براي اين دانش آموزان فرم امتيازبندي تنظيم خواهد شد. وي با بيان اينکه شش مدرسه نمونه دولتي در نواحي چهارگانه اهواز به مدارس هيات امنايي تبديل خواهند شد، توضيح داد: ثبت‌نام داوطلبان ورود به پايه هفتم متوسطه اول در اين مدارس تابع ضوابط و مقررات مدارس هيات امنايي خواهد بود. ثبت‌نام اين دانش آموزان بر اساس کروکي محل سکونت دانش آموز انجام خواهد پذيرفت. کمايي اضافه کرد: در صورت وجود ظرفيت خالي در اين مدارس، دانش‌آموزان خارج از محدوده اين مدارس نيز مي‌توانند بر اساس فرم امتيازبندي نسبت به انجام فرآيند ثبت‌نام خود اقدام کنند. معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان در پايان خاطرنشان‌کرد: تمام برنامه‌ريزي‌ها و هماهنگي‌هاي لازم براي اجراي منسجم و بر اساس ضوابط ثبت‌نام دانش‌آموزان مدارس نمونه دولتي مناطق کم‌برخوردار انجام شده است. امسال هيچ گونه آزمون ورودي براي ورود به پايه هفتم متوسطه اول در مدارس نمونه دولتي استان نخواهيم داشت.