مهر/ سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در سال ۹۸ و در قالب تسهيلات رونق توليد ۷۰۹ واحد توليدي در بخش‌هاي صنعتي، معدني، کشاورزي و دامداري به بانک‌ها معرفي شدند. علي تشنه، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ضمن اشاره به عملکرد کارگروه رونق توليد استان در سال قبل، بيان کرد: ۲۳۲ واحد توليدي صنعتي و کشاورزي بالغ بر يک هزار و ۴۶ ميليارد تومان تسهيلات در قالب رونق توليد سال ۹۸ دريافت کرده‌اند. وي افزود: از بين اين واحدهاي توليدي ۱۲۲ واحد به ارزش يک هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان مربوط به بخش صنعت و ۱۱۰ واحد به ارزش ۳۶ ميليارد تومان به بخش کشاورزي ارتباط دارد. سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان درباره تفکيک ميزان وام‌هاي رونق و رفع موانع توليد و تبصره ۱۸ اشتغال و توليد، تاکيد کرد: تاکنون ۳۳۴ ميليارد تومان تسهيلات به ۱۶۸ واحد توليدي استان در قالب بند الف تبصره ۱۸ و برنامه توليد و اشتغال پرداخت شده است. تشنه دل بيان کرد: در قالب تسهيلات رونق توليد سال گذشته نيز، ۷۰۹ واحد توليدي تاکنون به بانک‌ها معرفي‌شده‌اند تا تسهيلات به ارزش دو هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان را دريافت کنند. وي افزود: از اين تعداد، ۳۸۲ پرونده براي عقد قرارداد در بانک‌هاي عامل در دست بررسي است.

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد