ايسنا/ ستاد ملي کرونا در اطلاعيه‌اي ضمن تشکر از اکثريت مردم کشورمان که با همراهي و همکاري با کادر بهداشت و درمان در مقابله با کرونا، حداقل تردد در سطح شهرها و جاده ها را داشته اند، از اقليتي که در اين باره بي توجه هستند، خواست که به جمع کثير ايرانيان همراه براي مقابله با کرونا بپيوندند و با توجه به دستورات پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت با رعايت تمامي دستور العمل ها به کرونا مبتلا نشوند و ديگران را مبتلا نکنند.

در اين اطلاعيه آمده است: ضمن تشکر از همراهي و همکاري مردم ايران اسلامي در اجراي تمامي دستورالعمل هاي ستاد ملي کرونا براي پيشگيري از ابتلا به ويرووس کوويد ۱۹ با توجه به تعطيلات پيش رو و احتمال سفر رفتن برخي از هموطنان نکات ذيل مجددا تاکيد مي شود.  
براساس آخرين توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني فاصله گذاري اجتماعي با ماندن در خانه و حداقل جابه‌جايي در سطح شهرها و جاده ها و استفاده از ماسک موثرين ترين راه براي پيشگيري از کرونا مي باشد.
بررسي ميداني متخصصان اپيدمي وزارت بهداشت طي 6 ماه گذشته مويد اين نکته مهم است که ميزان ابتلا و فوت ناشي از کرونا، ارتباط مستقيم با رفتن به سفر در سطح کشور داشته است، بنابراين رفتن به سفر به معني قبول ريسک مبتلا شدن و مبتلا کردن ساير هموطنان به ويروس کوويد ۱۹ است.
کاهش تلفات ناشي از کرونا تنها با کنترل ابتلا به اين ويروس ميسر بوده و همزمان کمک به کادر درمان براي فراهم آوردن امکان رسيدگي به سالمندان و افراد داراي بيماري هاي زمينه اي است.
با توجه به ناشناخته بودن ويروس کوويد ۱۹ و به همين ميزان امکان تغييرات غيرقابل پيش بيني و واکنش اين ويروس در بدن انسان، هشدار جدي کارشناسان بر افزايش مراقبت و اجراي دقيق دستورالعمل هاي وزارت بهداشت در پيشگيري از کرونا است.  
در پايان ضمن تشکر مجدد از اکثريت مردم عزيز کشورمان که با همراهي و همکاري با کادر بهداشت و درمان در مقابله با کرونا، حداقل تردد در سطح شهرها و جاده ها را داشته اند از اقليت بي توجه، انتظار دارد به جمع کثير ايرانيان همراه براي مقابله با کرونا بپيوندند و با توجه به دستورات پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت با رعايت همه دستور العمل ها به کرونا مبتلا نشوند و ديگران را مبتلا نکنند.