باشگاه خبرنگاران/ ستاد ملي مبارزه با کرونا در اطلاعيه‌اي از مردم خواست با همکاري با کادر بهداشت و درمان در مقابله با کرونا، حداقل تردد در سطح شهر‌ها و جاده‌ها را داشته باشند.
 
ستاد ملي مبارزه با کرونا در اطلاعيه‌اي ضمن تشکر از اکثريت مردم کشورمان که با همراهي و همکاري با کادر بهداشت و درمان در مقابله با کرونا، حداقل تردد در سطح شهر‌ها و جاده‌ها را داشته اند، از اقليتي که در اين باره بي توجه هستند، خواست که به جمع کثير ايرانيان همراه براي مقابله با کرونا بپيوندند و با توجه به دستورات پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت با رعايت کليه دستور العمل‌ها به کرونا مبتلا نشوند و ديگران را مبتلا نکنند.
در اين اطلاعيه آمده است: ضمن تشکر از همراهي و همکاري مردم ايران اسلامي در اجراي کليه دستورالعمل‌هاي ستاد ملي کرونا براي پيشگيري از ابتلا به ويروس کوويد ۱۹ با توجه تعطيلات پيش رو و احتمال سفر رفتن برخي از هموطنان نکات ذيل مجددا تاکيد مي‌شود.
۱- براساس آخرين توصيه‌هاي سازمان جهاني بهداشت فاصله گذاري اجتماعي با ماندن در خانه و حداقل جابجايي در سطح شهر‌ها و جاده‌ها و استفاده از ماسک موثرين‌ترين راه براي پيشگيري از کروناست.
۲- بررسي ميداني متخصصان اپيدمي وزارت بهداشت طي شش ماه گذشته مويد اين نکته مهم است که ميزان ابتلا و فوت ناشي از کرونا، ارتباط مستقيم با رفتن به سفر در سطح کشور داشته است، بنابراين رفتن به سفر به معني قبول ريسک مبتلا شدن و مبتلا کردن ساير هموطنان به ويروس کوويد ۱۹ است.
۴- کاهش تلفات ناشي از کرونا تنها با کنترل ابتلا به اين ويروس ميسر بوده و همزمان کمک به کادر درمان براي فراهم آوردن امکان رسيدگي به سالمندان و افراد داراي بيماري‌هاي زمينه‌اي است.
۵- با توجه به ناشناخته بودن ويروس کوويد ۱۹ و به همين ميزان امکان تغييرات غير قابل پيش بيني و واکنش اين ويروس در بدن انسان، هشدار جدي کارشناسان بر افزايش مراقبت و اجراي دقيق دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت در پيشگيري از کروناست.
در پايان ضمن تشکر مجدد از اکثريت مردم عزيز کشورمان که با همراهي و همکاري با کادر بهداشت و درمان در مقابله با کرونا، حداقل تردد در سطح شهر‌ها و جاده‌ها را داشته اند از اقليت بي توجه، انتظار دارد به جمع کثير ايرانيان همراه براي مقابله با کرونا بپيوندند و با توجه به دستورات پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت با رعايت کليه دستور العمل‌ها به کرونا مبتلا نشوند و ديگران را مبتلا نکنند.