آنا/ وزارت نیرو طرحی را برای حمایت از کم مصرف‌های برق تهیه کرده است براساس قرار است برق نزدیک به ۳۰ میلیون نفر رایگان شود.به

وزارت نیرو طرحی را  اعلام کرده که براساس آن قرار است تغییراتی در نحوه تعرفه‌گذاری برق اعمال شود. طبق این طرح گروه‌های مختلف مصرفی برق به سه گروه کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف طبقه‌بندی می‌شوند. براساس آن اقشار کم مصرف شامل بیشترین تخفیف در پرداخت بهای مصرفی برق می‌شوند.
اردکانیان، وزیر نیرو روز گذشته درباره جزئیات تخفیف به مشتریان کم مصرف گفت: مشترکین کم‌مصرف از تخفیف ۱۰۰ درصدی در قبض برق برخوردار می‌شوند، در این طرح مقرر شده از مشترکین خوش‌مصرف قدردانی شود و از مشترکین پرمصرف خواسته‌ایم تا با انجام کارهایی از عنوان پرمصرف دور شده و به خوش‌مصرف‌ها بپیوندند. 
با توجه به محاسبات انجام شده توسط وزارت نیرو به نظر می‌رسد نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از برق رایگان بهره‌مند خواهند شد.