آخرين خبر/ کاربران فضاي مجازي با انتشار اين عکس ياد حاج قاسم سليماني را زنده نگه‌ داشتند.