آخرین خبر/ کاربران فضای مجازی با انتشار این عکس یاد حاج قاسم سلیمانی را زنده نگه‌ داشتند.