نماد آخرین خبر

اعلام اسامی استان‌هایی‌ که بیشترین جمعیت اتباع افغانستانی را دارند

منبع
عصر ايران
بروزرسانی
اعلام اسامی استان‌هایی‌ که بیشترین جمعیت اتباع افغانستانی را دارند

عصر ايران/ بر اساس سرشماري سال 1395 مرکز آمار ايران، مهاجرين افغانستاني بيشتر در استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس و کرمان زندگي مي‌کنند.

بر اساس سرشماري سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ايران، مهاجرين افغانستاني بيشتر در استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس و کرمان زندگي مي‌کنند؛ اما در اين ميان يک استان بيش از ۵۰۰ هزار تبعه افغانستاني را در خود جاي داده است.
در سرشماري سال 1395، جمعيت مهاجران افغانستاني مقيم ايران يک ميليون و 583 هزار نفر اعلام شده است با اين حال معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور در سال گذشته از حضور حدود 3 ميليون نفر اتباع افغانستاني در ايران خبر داد.
کشور ما از سال 1359 تاکنون، نزديک به چهار دهه است که ميزبان خواهران و برادران افغانستاني است و هم اکنون شاهد نسل سوم و چهارم اتباع افغانستاني در کشور هستيم؛ بر اساس اعلام وزارت کشور در حال حاضر، بيش از 850 هزار نفر از اتباع افغانستاني داراي کارت آمايش و مجوز از ايران هستند و حدود 450 هزار نفر نيز با پاسپورت، در کشور زندگي مي‌کنند.
مهاجرت اتباع خارجي يکي از مولفه‌هاي تاثيرگذار بر روي تغييرات جمعيتي است؛ بسياري از کشورهايي که با خطر کاهش جمعيت روبه‌رو بوده‌اند از مقوله مهاجرت به عنوان عاملي براي برون رفت از اين مسئله بهره برده‌اند؛ با توجه به تنوع فرهنگي و قوميتي موجود، مسلماً کشور ايران از اين جهت قابل مقايسه با ديگر کشورهاي جهان نيست با اين حال اين ويژگي دليل بر بي‌توجهي کامل به اين موضوع نيست؛ با توجه به بحران کاهش جمعيت کشور وقت آن است که با طراحي سياست‌هاي بومي مناسب، از همه ظرفيت‌هاي ممکن استفاده کنيم.‌
بر اساس سرشماري سال 1395 مرکز آمار ايران، مهاجرين افغانستاني بيشتر در استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس و کرمان زندگي مي‌کنند، نقشه زير به توزيع تعداد اتباع افغانستاني به تفکيک استان‌هاي کشور مي‌پردازد.
بر اساس اين نقشه:
تهران بيش از 500000
خراسان رضوي بين 300000 تا 499999
استان‌هاي اصفهان، کرمان و فارس بين 200000 تا 399999
استان‌هاي يزد، قم و البرز بين 100000 تا 199999
استان‌هاي مرکزي، قزوين، گلستان، سمنان، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان بين 50000 تا 99999 و در باقي استان‌هاي کشور کمتر از 50000 نفر از اتباع افغانستاني حضور دارند.