ايرنا/ مدير کل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: توزيع رايگان واکسن آنفلوانزا بين گروههاي پر خطر از امروز يا فردا در شبکه بهداشتي آغاز مي‌شود و در اين مرحله ۱.۵ ميليون واکسن به تدريج بين زنان باردار و بيماران خاص توزيع خواهد شد.

حيدر محمدي مدير کل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود: مرحله اول توزيع واکسن آنفلوانزا از اوايل اين هفته با اولويت، کادر بهداشت و درمان، زنان باردار، بيماران خاص و صعب العلاج و بيماران پيوندي که در مراکز بهداشتي پرونده دارند، انجام مي شود.اين گروهها مشمول دريافت واکسن رايگان آنفلوانزا هستند و بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده سلامت اين افراد واکسن آنفلوانزا را به صورت رايگان دريافت مي کنند.
وي گفت: قرار است حدود ۲.۵ ميليون واکسن آنفلوانزا در مراکز بهداشتي توزيع شود که در مرحله اول که از اين هفته انجام مي شود ۱.۵ ميليون واکسن در مراکز بهداشتي و درماني توزيع مي شود، مرحله دوم توزيع واکسن هاي رايگان در شبکه بهداشتي نيز بلافاصله بعد از ورود واکسن به کشور براي سالمندان بالاي ۶۵ سال که در خانه هاي سالمندان و مراکز بهزيستي هستند و نيز کودکان زير ۵ سال توزيع مي شود.
محمدي افزود: در مجموع از حدود ۲.۵ ميليون واکسن وارداتي رايگان که در شبکه بهداشتي براي گروههاي خاص توزيع مي شود، ۱.۳ ميليون واکسن براي زنان باردار و ۴۵۰ هزار دوز براي بيماران خاص، پيوندي، دياليزي و صعب العلاج توزيع مي شود و بقيه آن براي کادر بهداشت و درمان، سالمندان، کودکان زير ۵ سال، کادر مراکز بهداشت و درمان نيروهاي مسلح و زندانها با ثبت کدملي توزيع مي شود.  
وي ادامه داد: با توجه به محدوديت نگهداري واکسن آنفلوانزا و لزوم رعايت زنجيره سرد و نگهداري در يخچال امکان واردات و توزيع همه ۲.۵ ميليون واکسن براي شبکه بهداشتي به صورت يکجا وجود ندارد و به تدريج با توزيع ۱.۵ ميليون واکسن در مرحله اول، محموله هاي بعدي براي توزيع يک ميليون واکسن بعدي نيز انجام مي شود.
مدير کل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: بعد از توزيع ۲.۵ ميليون واکسن گروه هاي خاص در شبکه بهداشتي، محموله هاي بعدي براي توزيع در داروخانه ها با قيمت مصوب و با کد ملي انجام مي شود که جزئيات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت، واکسن آنفلوانزا هيج تاثيري در پيشگيري از کرونا ندارد و ميزان ايمني زايي آن عليه بيماري آنفلوانزا نيز در حدود ۴۰ درصد است و فقط براي تعداد معدودي از ويروس هاي شايع آنفلوانزا که با توصيه سازمان بهداشت جهاني در واکسن سال پيش بيني شده، ايمني ايجاد مي کنند.
مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده اند که امسال بيش از سالهاي گذشته و بيش از ۶ برابر سالهاي قبل واکسن آنفلوانزا وارد و توزيع مي شود تا با توجه به همزماني احتمالي اپيدمي کرونا و آنفلوانزا از تشديد بيماري و جهش ويروس جلوگيري شود. سالهاي گذشته هر سال حدود ۲ ميليون واکسن آنفلوانزا وارد مي شد و حدود ۴۰۰ هزار دوز آن به صورت رايگان در شبکه بهداشتي توزيع مي شد اما امسال قرار است بيش از ۱۲ ميليون واکسن آنفلوانزا وارد شود که ۲.۵ ميليون دوز آن به صورت رايگان در شبکه بهداشتي توزيع مي شود.
ويروس کرونا هنوز واکسن ندارد اما تحقيقات در دنيا براي توليد واکسن آن در بيش از ۱۷۰ شرکت در حال انجام است.