ميزان/ با کمک مردم گوسفنداني براي قرباني خريداري شد؛ آيا مي‌توان بعضي از اعضاي آن‌ها مثل کله و پاچه و جگر را به هر دليلي با اجازه صاحبان پول فروخت و تبديل به گوشت نمود اشکالي ندارد.

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري leader.ir به سوالي پيرامون «فروش اعضاي گوسفند قرباني براي فقرا» پاسخ داده است.
سوال: با کمک مردم گوسفنداني براي قرباني خريداري شد؛ آيا مي‌توان بعضي از اعضاي آن‌ها مثل کله و پاچه و جگر را به هر دليلي فروخت و تبديل به گوشت نمود تا گوشت به مصرف فقرا برسد؟
جواب: با اجازه صاحبان پول اشکالي ندارد.