نماد آخرین خبر

هدیه یک میلیونی دولت به سالمندان ۹۰ساله

منبع
برترين ها
بروزرسانی
هدیه یک میلیونی دولت به سالمندان ۹۰ساله

برترين ها/ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در توئيتي از واريز مبلغ يک ميليون تومان براي سه هزار و ۳۵۹ سالمند بالاي ۹۰ سال خبر داد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در توئيتي از واريز مبلغ يک ميليون تومان براي سه هزار و ۳۵۹ سالمند بالاي ۹۰ سال خبر داد.
محمد شريعتمداري در توئيتي از واريز مبلغ يک ميليون تومان براي سه هزار و ۳۵۹ سالمند بالاي ۹۰ سال خبر داد.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين توئيت گفت: «در هفته سالمندان به پاس قدر شناسي ۳هزار و 359 خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي که عليرغم محدوديت مالي، از سالمندان بالاي ۹۰ سال بهزيستي، در خانواده تکريم و مراقبت مي کنند، يک ميليون تومان به حساب آنها واريز شد.