نماد آخرین خبر

کاسبان رسانه‌ای

منبع
آخرين خبر
بروزرسانی

درگاه رسانه هاي مازندران/ اين تصاوير مــربوط به صفحــه‌هاي داخلي هفته‌نــامه‌هاي هـــارش و خان‌نامه هستند. يعني دو هفته‌نامه با يک صفحــه‌آرايي و محتـــواي مشترک آماده و منتشر شدند. به عبارت ساده‌تر، يک فايل آماده شده و فـــقط لوگــوها تغييــر کردند. نشـــــرياتي کـــه با صفحـــه اول و لوگوي متفاوت منتشر مي‌شوند، اما در عمل يکي هستند. 
با مراجعه به سامانه جامع رسانه هاي کشـــور مشخـص ميشود صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه خان نامه شخصـــي به نام حسين خاني ايمچه است ، نکته جالب توجه اين است که هيچ گونه مشخصاتي اعم از راه هاي ارتباطي با اين رسانه ، دفاتر نمايندگي در شهـــــرستان ها و در سامانه ثبت نشده است.
همچنين صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه هارش خبر شخصـــي به نام فاطمه سيفي است، دفتر مرکزي اين رسانه ساري- خيابان ملت - جنب چاپ شفق- طبقه اول- واحد۱ مي باشد ُ اين رسانه در سال۱۳۹۸ مبلغ ۱۱۴.۴۴۰.۰۰۰ ريال و در سال ۱۳۹۷مبلغ ۲۱۰.۹۰۰.۰۰۰ ريال يارانه حمايتي دريافت کرده است.
اين سوءرفتار منحصر به همين دو نشريه نيست. بين نشريات مازندران اين موضوع بارها ديده شده و اتفاق عجيبي نيست. 
مدير کل و معاون فرهنگي رسانه‌اي دم از نظارت هر روزه بر محتوا و صفحات نشريات استان مي‌زنند.

خروجي نظارت‌شان اين اتفاق است که حتي يک مورد آن هم سخيف و توجيه‌ناپذير است.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today