باشگاه خبرنگاران/ استان هرمزگان با توليد بيش از يک ميليون و ۸۰۰ هزار تن محصولات صيفي و سبزي خارج از فصل، مقام نخست در تامين اين نوع از محصولات را در کشور دارد.

يکي از مشکلاتي که طي ماه‌هاي اخير گريبانگير کشاورزان هرمزگاني شده است هجوم گسترده موش‌ها به مزارع و باغات هرمزگان است.
آقاي محمدي از کشاورزان بخش قلعه قاضي بندرعباس مي‌گويد:اين روز‌ها موش‌هاي گرسنه در باغ‌ها و مزارع در حال جولانند و به محصولات باغي و زراعي رحم نمي‌کنند.
محمدي با اشاه به اينکه استفاده از طعمه مسموم به دليل نامرغوب بودن سم‌هايي که خريداري کرده است سبب کم شدن موش‌ها نشده است، افزود: سال‌هاي قبل تعداد موش‌ها بسيار کم بود و امسال به صورت کم سابقه‌اي زياد شده اند و حتي به درختان خرما هم صدمه زده اند.
رضايي از ديگر کشاورزان هرمزگاني هم مي‌گويد: ما براي جلوگيري و توقف حملات موش‌ها، سم و طعمه در سراسر مزرعه کار گذاشتيم، اما نابودي اين آفت به دليل زاد و ولد بسيار اين جوندگان نياز به يک تلاش همگاني و کمک جهاد کشاورزي دارد.
سال گذشته هجوم ملخ‌هاي صحرايي سبب خسارت زيادي به مزرعه داران هرمزگاني شد، اما اقدام سريع مسوولان جهاد کشاورزي و سم پاشي به موقع در سطح وسيع سبب جلوگيري از آسيب بيشتر به مزارع و کاهش خسارت به کشاورزان شد.
وي با اشاره به روش‌هاي مختلفي که براي مبارزه با اين آفت به کار برده است از جمله گذاشتن سم در لانه موش‌ها، گذاشتن خوراکي‌هايي مانندپفک وذرت آغشته به سم مي‌گويد؛ براي کاهش ورود موش‌ها به مزارع دور تا دور مزرع را با پلاستيک پوشانديم تا شايد خسارت کمتري به نشا‌ها وارد شود، اما در شرايط اين سالي که ما با طغيان موش ها  مواجهيم، اين کار‌ها جوابگو نيست.
موش‌ها در سال‌هايي که وضعيت آب و هوايي خوب باشد و تغذيه خوب  و شرايط مناسبي داشته باشند در سال چهار تا هفت بار زاد و ولد مي‌کنند و در هر بار بين ۶ تا ۱۷ نوزاد به دنيا مي‌آورند.
روش‌هاي مختلفي براي کنترل آفت موش وجود دارد، ولي روش متعارف مبارزه با اين آفت، استفاده از طعمه مسموم فسفر دو زنگ است و با توجه به اين که اکنون در فصل کاشت نشا هستيم توزيع هر چه سريع‌تر سم بين کشاورزان به کمک جهاد کشاورزي بسيار ضروري است.
منصور شفيعي، مدير جهاد کشاورزي شهرستان بندرعباس گفت: ۵۰ هزار هکتار ازاراضي کشاورزي هرمزگان در نيمه نخست سال براي مبارزه با آفت موش پايش شدند که تا کنون هزار و ۴۱۵ کيلوگرم سم در سطح ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضي استان بين کشاورزان توزيع شده است.
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه اکنون زمان کاشت نشاء در مزارع است و دير رساندن سم به دست کشاورزان سبب گسترش خسارت‌ها مي‌شود گفت: توزيع سم بر اساس اولويت کشت نشاء انجام مي‌شود و تلاش مي‌کنيم که قبل از آذر ماه سموم مورد نياز به دست کشاورزان برسد.
براي مبارزه گسترده با موش‌ها، روش‌هاي مختلفي از جمله شخم زدن مزارع، غرقاب‌کردن و بهداشت باغ گفته شده است، اما استفاده از طعمه مسموم بهترين روش براي مبارزه با اين آفت است.
سيد عبدالرضا اشرف منصوري، مدير حفظ نباتات جهاد کشاورزي شهرستان بندرعباس گفت: ۲۵ هکتار از اراضي شهرستان بندرعباس زير کشت محصولات زراعي و باغي است که دو هزار هکتار از آن براي مبارزه با آفت موش پايش شده و براي ۵۰۰ هکتار از اراضي طعمه مسموم توزيع شده است.
منصوري نرم شدن بافت زمين به دليل بارندگي‌هاي زياد وکم شدن جانوراني که دشمن موش‌ها هستند را دليل افزايش زادو ولد و تعداد موش‌ها در مزارع هرمزگان عنوان کرد.
با توجه به اين که بخش زيادي از در آمد روستاييان از طريق کشت محصولات سبزي و صيفي تامين مي‌شود انتظار مي‌رود مسوولان هر چه سريع‌تر در تهيه و توزيع سم مورد نياز براي مبارزه با اين جونده مخرب اقدام کنند، چرا که کوتاهي و تاخير در توزيع سموم سبب افزايش فشار‌هاي اقتصادي بر دوش کشاورزان خواهد شد.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today