باشگاه خبرنگاران/ معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي قم از اختصاص دو مرکز درماني پرديس و شهدا براي پذيرش مادران باردار مشکوک به کرونا خبر داد.

محبي، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي قم اظهار کرد: باتوجه به لزوم غربالگري صحيح مادران باردار مشکوک به کرونا از بين مراکز ۹ گانه تشخيص و درمان سرپايي بيماران مشکوک به کرونا دو مرکز پرديس در پرديسان و  شهدا واقع در خيابان انقلاب به عنوان مراکز پذيرش و غربالگري مادران مشکوک به کرونا در نظر گرفته شده است.
او افزود: اين مراکز پس از پذيرش مادران باردار، علاوه بر انجام اقدامات معمول جهت بيماران کرونايي و نمونه گيري از مادران مراجعه کننده به عنوان گروه پرخطر، اقدامات لازم را براي ارزيابي سلامت مادر و جنين انجام خواهند داد.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday