خبرآنلاين/ تصويري از مه شديد صبحگاهي در استان کرمانشاه را ببينيد.

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today