خبرآنلاین/ تصویری از مه شدید صبحگاهی در استان کرمانشاه را ببینید.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today