خانه ملت/ نماينده مردم اليگودرز در مجلس گفت: با توجه به شيوع کرونا در اين شهرستان افزايش تعداد پزشکان متخصص عفوني، داخلي و بيهوشي در بيمارستان هاي اين حوزه به شدت مورد نياز است.

محمد خدابخشي، نماينده مردم اليگودرز در مجلس با اشاره به وضعيت بحراني شيوع کرونا در حوزه انتخابيه خود گفت: با توجه به شيوع اين بيماري در شهرستان اليگودرز، افزايش تعداد پزشکان متخصص عفوني، داخلي و بيهوشي در بيمارستان هاي اين منطقه بشدت مورد نياز است.
وي افزود: کمبود پزشک متخصص بيهوشي و عفوني، کمبود پزشک عمومي در اورژانس شهيد وليان، کمبود شديد نيروهاي پرستاري و برخي تجهيزات پزشکي، طولاني بودن مدت زمان اعلام نتيجه تست کرونا، فشار پايين اکسيژن در بيمارستان شهيد وليان اليگودرز، تأخير در راه‌اندازي ICU دوم بيمارستان شهيد وليان از جمله معضلاتي است که مديريت کرونا را در شهرستان اليگودرز با مشکل مواجه کرده است.
نايب رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن قدرداني از زحمات وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ستاد مبارزه با کرونا و تمامي مسئولان و کادر بهداشت و درمان استان لرستان و شهرستان اليگودرز، خواستار تسريع در تهيه دستگاه اکسيژن ساز و راه اندازي ICU دوم در بيمارستان شهيد وليان و افزايش تعداد پرستاران و پزشکان متخصص در رشته‌هاي مورد نياز و همچنين پرداخت مطالبات معوقه پزشکان و پرستاران و افزايش پرداختي به پرستاران و کادر درماني با توجه به شرايط حاد موجود شد.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy