فارس/ معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان گفت: طي هفت ماهه امسال در شهرستان سراوان 145 بيمار مبتلا به مالاريا شناسايي شده‌ که غالبا اتباع خارجي بوده‌ و تعداد زيادي درمان شدند.

سيد مهدي طباطبايي، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان با بيان اينکه ورود و خروج غيرقانوني اتباع بيگانه از مبادي غيرقانوني يکي از عوامل شيوع و بروز بيماري هاي واگير به ويژه مالاريا است، اظهار کرد: سراوان نقطه عطف مبارزه با مالاريا در سيستان و بلوچستان است و با توجه به مرزهاي متعدد تمرکز خودمان را به کنترل مالاريا در اين منطقه اختصاص داده ايم.
وي ادامه داد: طي هفت ماه گذشته 173 بيمار مبتلا به مالاريا در حوزه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان شناسايي شده اند که بيش از 84 درصد آن وارده بوده است.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان گفت: همکاران ما در پست هاي مراقبت مرزي مک سوخته، حق آباد و گراواني در سراوان و همچنين در پست مراقبت مرزي ميل 72 خدمات گسترده اي در راستاي کنترل مالاريا ارائه مي‌دهند و با استفاده از کيت هاي تشخيص سريع بيماري به محض شناسايي موارد مبتلا اقدامات سريع درماني را براي آنان انجام مي دهند و سالهاست که مرگ ناشي از مالاريا نداريم.
وي افزود: در شهرستان سراوان به تنهايي 145 مورد مالاريا  شناسايي شده‌اند که غالبا اتباع خارجي بوده اند و تعداد زيادي درمان و عده اي نيز تحت درمان هستند.

آخرين خبر سيستان و بلوچستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today