باشگاه خبرنگاران/ اداره کل هواشناسي استان گلستان، دماي امروز دوشنبه نوزدهم آبان ماه استان گلستان را به شرح ذيل پيش بيني کرده است.

محمدقلي پور رئيس گروه پيش بيني و هشدار هواشناسي گلستان هواي استان را صاف تا قسمتي ابري، گاهي افزايش ابر، در برخي نقاط مه آلود و وزش باد پيش بيني کرده است.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today