نداي گيلان/ برخي از کوهستان هاي گيلان با برف پاييزي سفيدپوش شد.

بارش نخستين برف پائيزي کوهستان هاي شاه معلم و تَريشُم در شهرستان فومن و ييلاقات نم نم پشت ماسال را سفيد پوش کرد.
برف ديشب در اين مناطق باريد و اکنون قطع شده است.

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today