ندای گیلان/ برخی از کوهستان های گیلان با برف پاییزی سفیدپوش شد.

بارش نخستین برف پائیزی کوهستان های شاه معلم و تَریشُم در شهرستان فومن و ییلاقات نم نم پشت ماسال را سفید پوش کرد.
برف دیشب در این مناطق بارید و اکنون قطع شده است.

آخرین خبر گیلان در اینستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today