ايلنا/ برخي منابع کارگري در قزوين از تعديل دست‌کم ۱۵۰ کارگر کارخانه «نساجي مطهري» واقع در کيلومتر ۱۵ جاده قزوين به بوئين زهرا خبر دادند.

منابع کارگري در استان قزوين گفتند: طي چند ماه گذشته نزديک به ۱۵۰ کارگر شاغل در کارخانه «نساجي مطهري» به دليل اتمام قراردادهاي کار خود تعديل شدند.
برپايه اين اظهارات؛ کارفرما مدعي است به دليل افزايش نرخ ارز و مشکلاتي که در زمينه تامين مواد اوليه توليد در ماه‌هاي گذشته براي اين واحد توليدکننده انواع پارچه بوجود آمده و از سر ناچاري اقدام به تعديل نيرو کرده است.
کارگران بيکار شده همچنين مدعي شدند: تعديل کارگران در راستاي کاهش هزينه‌هاي جاري کارخانه صورت گرفته و اين موضوع باعث شده ديگر کارگران نيز امنيت شغلي و آينده کاري خود را در خطر ببينند.
به گفته آنها؛ ۱۵۰ کارگري که اخيرا از کار بيکار شده‌اند هر کدام نزديک به ۵ تا ۱۰ سال سابقه کار دارند و کارفرما بعد از اخراج تعداد شيفت‌هاي کاري کارگران باقيمانده را از سه شيف به دو شيف تغيير داده است.
اين کارگران از تلاش همکاران بيکار شده‌ي خود براي دريافت مقرري بيمه بيکاري و بازگشت به کار خبر دادند. آنها گفتند: بعد از سال‌ها کار در اين کارخانه فرصت شغلي جديدي برايمان وجود ندارد.
به ادعاي آنها؛ اين تعديل‌ها در حالي براي کارگران نساجي مطهري اتفاق افتاده که هر يک از کارگران متاهل و داراي زن و فرزند هستند که با وضعيت بوجود آمده، مشکلات زيادي در امرار معاش آنان بوجود خواهد آمد.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today