ايرنا/ عصارخانه صفوي آران و بيدگل و لوکيشن يکي از مهم‌ترين آثار سينماي ايران سال‌هاست بر اثر بي‌توجهي و فراموشي در معرض تهديد و تخريب قرار گرفته است. 

محسن يونسي، پيمانکار اداره ميراث فرهنگي آران و بيدگل بيان کرد: در سال‌هاي اخير بودجه‌هايي براي رسيدگي به اين آسياب(عصارخانه آران) تزريق شده؛ اما همه چيز در حد رفع خطر بوده و همچنان هم اين بنا در معرض خطر است.
وي گفت: مرمتي که تاکنون براي اين اثر انجام شده مرمت اضطراري و بيشتر رفع خطر بوده است با اين بودجه‌هاي اندک ميراث هم فقط مي‌توان رفع خطر کرد تا حداقل به همين شکل بماند و بيشتر از اين تخريب نشود.
به گفته پيمانکار اداره ميراث فرهنگي آران و بيدگل اقدامات ميراث بيشتر براي استحکام‌بخشي پايه‌هاي بنا و سبک‌سازي بام بوده است؛ اما براي مرمت کامل و اساسي بايد منتظر بود تا بخش خصوصي با گرفتن کاربري مناسب وارد عمل شود.
يونسي افزود: عصارخانه آران تبديل به زباله‌داني شده بود و در آخرين مرمتي که زير نظر من و در سال ۹۷ انجام شد نزديک به ۱۷ يا ۱۸ تن نخاله خاک خالي شد. با اين بودجه‌اي که رسيد فقط توانستيم عصارخانه را تميز و پايه‌هاي بنا را محکم و پشت‌بام را اصلاح کنيم تا ديد بصري بهتري داشته باشد.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today