ايرنا/ جمعي از کشاورزان روز دوشنبه با حضور در روستاي "وجاره" برآن شمالي واقع در شرق اصفهان ضمن بيان بخشي از مطالبات خود، تامين حقابه‌ها از رودخانه زاينده رود را خواستار شدند.

حسين محمدرضايي، عضو هيات مديره نظام صنفي کشاورزي شهرستان اصفهان در اين ارتباط شمار کشاورزان حاضر در اين اجتماع را بالغ بر پنج هزار نفر اعلام و اظهار کرد: جمع حاضر توقف برداشت‌هاي غيرقانوني از منابع آبي مرتبط با زاينده‌رود را مطالبه کردند و از سوي ديگر خواهان تخصيص حقابه‌ها هستند.
وي با بيان اينکه مطالبات کشاورزان در قالب بيانيه و سخنراني مطرح شد، ادامه داد: پيش‌تر مقرر شده بود که وزارت نيرو پس از راه‌اندازي تونل‌هاي سوم کوهرنگ و بهشت‌آباد به ديگر استان‌هاي کشور  و بخش‌ها اجازه برداشت آب از زاينده رود را بدهد؛ اما سال‌هاست که بدون راه اندازي اين طرح‌ها، اجازه برداشت از محل حقابه‌هاي ما به آنها داده شده است.
وي با بيان اينکه کشاورزان خواستار جمع آوري تمامي پمپاژها و قطع برداشت حقابه‌ها از زاينده رود هستند، تصريح کرد: به ناچار و براي امکان ادامه زندگي و اشتغال و معاش خود از هم اکنون برنامه ريزي حرکت جمعي به دنبال رودخانه و جمع‌آوري پمپاژهاي صنايع اصفهان و استان‌هاي ديگر را شروع مي‌کنيم . 
عضو هيات مديره نظام صنفي کشاورزي شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: درخواست تشکيل کارگروه ويژه اجراي مصوبات شوراي عالي آب و ديگر مصوبات و قوانين مرتبط آب و زاينده‌رود در استان بخش ديگري از خواسته‌هاي امروز کشاورزان بود.
محمدرضايي گفت: کشاورزان همچنين از نمايندگان نظام صنفي کشاورزي شهرستان و استان خواستند که مطالبات را پيگيري و نتايج اقدامات را تا دوشنبه هفته آينده(۲۶ آبان) اعلام کنند.
تجمع ياد شده تا حوالي ظهر دوشنبه ادامه داشت.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today