مهر/ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد گفت: مشکل کمبود روغن ظرف چند روز آينده در يزد رفع مي شود.

محمدرضا علمدار يزدي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد با اشاره به اينکه در استان يزد نيز همانند ساير نقاط کشور با کمبود روغن خوراکي مواجه شديم، اظهار داشت: اين کمبود به دليل وجود مشکلات در زمينه واردات روغن خام به کشور به وجود آمده است.
وي با اشاره به پيگيري هاي انجام شده براي اختصاص سهميه روغن به يزد عنوان کرد: هزار تن سهميه روغن به يزد اختصاص يافته که ظرف چند روز آينده وارد استان مي شود.
علمدار يزدي بيان کرد: البته اين سهميه بايد پس از ارسال به استان، بسته بندي و توزيع شود که زمان بر است اما پيش از آن، ۳۰۰ تن روغن طي دو مرحله در بازار توزيع خواهد شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد با اشاره به کمبود روغن نباتي در يزد نيز عنوان کرد: اين کمبود نيز ظرف چند روز آينده برطرف خواهد شد.
علمدار يزدي ادامه داد: روغن در زمره کالاهاي اساسي است و تمام تلاش ما، رفع اين مشکل و توزيع گسترده روغن در بازار و تامين نياز مردم است.

آخرين خبر يزد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today