باشگاه خبرنگاران/ عاملان توليد زغال غيرمجاز جنگلي در شهرستان بيضا شناسايي و دستگير شدند.

سيد قاسم سادات ياراحمدي، سرپرست اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بيضا، گفت:نيرو‌هاي منابع طبيعي تعداد چهار واحد کوره صنعتي زغال غيرمجاز و ميزان سيصدکيلوگرم زغال و يک ‌تن‌ چوب را در يک کارگاه تيرچه بلوک، کشف و ضبط کردند.
او، با اشاره به هماهنگي‌هاي انجام شده با عوامل قضايي شهرستان بيضا بيان کرد: نيرو‌هاي منابع طبيعي طي عمليات گشت و مراقبت شبانه روزي پس از تحت نظر قرار گرفتن منطقه، محل توليد و توزيع زغال‌هاي غير مجاز را شناسايي و متخلفان را دستگير کردند.
ياراحمدي، تصريح کرد: پس از تشکيل پرونده تخلف وجمع آوري ادوات وابزار آلات جرم و انتقال آن به پارکينگ نيروي انتظامي متخلفان براي گذراندن مراحل قانوني به مقامات قضايي معرفي شدند.
سرپرست اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بيضا با هشدار به متخلفان و قاچاقچيان چوب و زغال در اراضي ملي، ادامه داد: در اين راستا و براي حفظ و حراست از انفال و اراضي ملي در مقابل متخلفان و افراد سود جو ذره‌اي کوتاه نخواهيم آمد.
او، با بيان اينکه شهرستان بيضا يکي از مناطق جنگلي و حساس استان محسوب مي‌شود و بدليل قرار گرفتن عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي اين شهرستان در مناطق کوهستاني نقش مهمي در توليد منابع آب چشمه‌هاي مختلف دارد از مردم درخواست کرد تا همکاري بيشتري براي حفظ و صيانت از عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي داشته باشند.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online