باشگاه خبرنگاران/ خراسان جنوبي در ۲۴ ساعت گذشته، نام ۱۶ بيمار کروناي ديگر را در فهرست فوتي‌هاي اين بيماري منحوس، ثبت کرد.

مهدي زاده، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶، بيمار ديگر مبتلا به کرونا در استان فوت کردند که با فوت آنها، تعداد کل فوتي‌هاي ناشي از کرونا در خراسان جنوبي به ۳۹۳ نفر رسيد.
۳ نفر از فوتي‌هاي شبانه روز گذشته مربوط به شهرستان بيرجند، ۵ نفر طبس، ۲ نفر فردوس، ۲ نفر بشرويه، ۲ نفر سرايان، يک نفرخوسف و يک نفر مربوط به شهرستان زيرکوه است.
او افزود: در شبانه روز گذشته همچنين ۳۳۵ آزمايش کرونا در خراسان جنوبي انجام که ۲۶۴ آزمايش مثبت قطعي اعلام شد.
مهدي زاده گفت: از ۲۶۴ بيمار جديد شناسايي شده در ۲۴ ساعت گذشته، ۵۶ نفر در بيمارستان‌ها بستري اند و ۲۰۸ نفر به صورت سرپايي نمونه گيري شدند.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند افزود: از ۲۶۴ بيمار جديد شناسايي شده در شبانه روز گذشته، ۱۲۲ نفر مربوط به بيرجند، ۲۳ نفر فردوس، ۵۴ قاين، ۲۵ نفر طبس، ۵ نفر نهبندان، ۳ نفر درميان، ۳ نفر سربيشه، ۱۳ نفر سرايان، ۱۱ نفر بشرويه، و ۵ نفر مربوط به شهرستان خوسف است.
مهدي زاده گفت: هم اکنون ۴۶۰ بيمار حاد تنفسي در بيمارستان‌هاي استان بستري اند که ۲۸۸ نفر آنان مبتلا به کرونايند و از اين تعداد ۵۱ نفر در بخش‌هاي آي سي يو نگهداري مي‌شوند که حال ۱۴ نفر آنان وخيم است.
تا کنون ۸ هزار و ۸۷۳ بيمار کرونايي در خراسان جنوبي شناسايي شده اند.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today