باشگاه خبرنگاران/ بر اساس تصميم ستاد ملى مبارزه با کرونا مبنى بر اعمال محدوديت يک ماهه ساعت کارى خطوط حمل و نقل عمومى در پايتخت از فردا به مدت يک ماه کاهش مي‌يابد.

طي مجوزي از شهردار تهران و نظر به تصميمات ستاد ملى مبارزه با کرونا مبني بر اعمال محدوديت يک ماهه براي فعاليت مشاغل، کاهش ساعت کارى خطوط حمل و نقل عمومى از سوى اين معاونت اعمال مي شود.
بر اين اساس از فردا(٢٠ آبان ماه) اتمام ساعت کارى کليه خطوط داخلى مترو ساعت ٢٠.٣٠ و خط متروى کرج و گلشهر تا ساعت ٢٠ خواهد بود.
همچنين به منظور اعمال محدوديت و کاهش فعاليت در خطوط اتوبوسراني پايان زمان فعاليت ناوگان در تمامى خطوط بي ار تى(انبوه بر) در مسير رفت(آخرين اعزام) ساعت ٢٠ و در مسير برگشت آخرين اعزام به ساعت ٢٠.٣٠ کاهش خواهد يافت.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran