ايرنا/ رتبه‌بندي تازه دو موسسه‌ الزوير و مندلي و نيز داده‌هاي پايگاه اسکوپوس نام ۱۵ تن از اعضاي هيأت علمي دانشگاه شيراز را در زمره‌ پراستنادترين دانشمندان جهان در سال ۲۰۱۹ قرار داده است.

اين رتبه‌بندي براساس شاخص استناد ترکيبي انجام شده و شمار کل استنادهاي محقق در سال ارزيابي، شمار کل استنادها در سال ارزيابي نسبت به مقالات تک‌نويسنده‌اي محقق، شمار کل استنادها در سال ارزيابي نسبت به مقالات تک‌نويسنده‌اي محقق يا مقالاتي که محقق در آن‌ها در جايگاه نخست قرار گرفته است.
شمار کل استنادها در سال ارزيابي نسبت به مقالات تک نويسنده‌اي محقق يا مقالاتي که محقق در آنها در جايگاه نخست يا جايگاه آخر قرار گرفته است در آن‌ها لحاظ شده است.
براين اساس، احمد شيخي استاد فيزيک، محمدرضا رحيم‌پور استاد مهندسي شيمي، سيدحسين هندي دانشيار فيزيک، بهرام همتي‌نژاد استاد شيمي، حبيب فيروزآبادي استاد شيمي، مونا حسيني سروري استاد شيمي، ناصر ايران‌پور استاد شيمي، مصطفي سعادت استاد زيست‌شناسي، حميدرضا پورقاسمي دانشيار مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست، افسانه صفوي استاد شيمي، احمد عريان استاد پاتوبيولوژي، هاشم شرقي استاد شيمي، کمال جانقربان استاد مهندسي مواد، سيد مجتبي زبرجد استاد مهندسي مواد و عبدالناصر ذاکري استاد فيزيک در زمره دانشمندان پراستناد معرفي شده‌اند.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online