شبستان/ کارشناس هواشناسي خراسان جنوبي گفت: سامانه بارشي از بعد از ظهر چهارشنبه(۲۱ آبان ماه) تا روز شنبه(۲۴ آبان ماه) در استان خراسان جنوبي فعال و موجب وقوع روان آب مي شود.
 
سميه لطفي، کارشناس هواشناسي خراسان جنوبي اظهار کرد: سامانه بارشي از بعد از ظهر فردا چهارشنبه(21 آبان ماه) در استان خراسان جنوبي فعال مي شود.
کارشناس هواشناسي خراسان جنوبي با بيان اينکه اين سامانه بارشي در شهرستان هاي طبس، بشرويه، ردوس، سرايان، خوسف، نهبندان، قاين، زيرکوه، بيرجند، درميان و سربيشه سبب بارندگي خواهد شد، گفت: اين سامانه تا روز شنبه(24 آبان ماه) ادامه خواهد داشت.
لطفي همچنين از سرد شدن هوا خبر داد و گفت: دماي هوا از بعد از ظهر پنج شنبه(22 آبان ماه) تا صبح يکشنبه(25 آبان ماه)  بين 7 تا 10 درجه سلسيوس کاهشي خواهد بود.
وي با بيان اينکه روند کاهشي دماي هوا موجب يخبندان شبانه در مناطق سردسير و کوهستاني استان خراسان جنوبي خواهد شد، افزود: دماي هوا در شهرستان هاي بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، فردوس، قاين، حاجي آباد زيرکوه، بشرويه، سرايان و طبس  بيشتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسي خراسان جنوبي با اشاره به اينکه با اولين بارندگي پاييزه در استان احتمال و وقوع رواناب پيش بيني مي شود، گفت: خسارت بر محصولاتي همانند زرشک با وقوع روان آب در نيمه جنوبي استان دور از نتظار نيست.
لطفي در پايان از مردم استان خراسان جنوبي خواست: در اين مدت از سفرهاي غير ضرور خوداري کنند، همچنين کشاورزان نسبت به جمع آوري محصولات خود به ويژه زرشک اقدام کنند.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today