ايرنا/ جانشين ستاد استاني مقابله با کرونا در کرمان گفت: پذيرش حضوري ارباب رجوع در ادارات اين استان با توجه به بند پنج مصوبات چهل و هشتمين نشست ستاد استاني کرونا از امروز بيستم آبان ۹۹ به مدت يک هفته ممنوع است.

محمدصادق بصيري، جانشين ستاد استاني مقابله با کرونا در کرمان اظهار کرد: همچنين از امروز به مدت يک هفته دادگاه هاي تجديد نظر، حقوقي، کيفري، خانواده و بخش اجراي احکام مدني از پذيرش ارباب رجوع به صورت حضوري معذور است. 
وي تاکيد کرد: شهروندان از امروز به مدت يک هفته به هيچ وجه به مراجع مذکور مراجعه نداشته باشند، مگر اشخاصي که از طريق محکام قضايي دعوت به حضور مي شوند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار کرمان تصريح کرد: مراجع قضايي نيز به صورت تلفني يا ارائه لايحه از طريق دفاتر خدمات قضايي قادر به انجام فعاليت و ارائه خدمات هستند.
وي گفت: دادسراها در مدت زمان منع پذيرش ارباب رجوع در ادارات استان، مانند گذشته فعال خواهند بود.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar