ايرنا/ کارشناس کنترل ترافيک پليس راه البرز از بارش شديد باران و لغزندگي راه هاي اين استان خبر داد.

سروان مسعود خانجاني، کارشناس کنترل ترافيک پليس راه البرز اظهار داشت: اکنون بارش ها در محور جاده کرج - چالوس در محدوده گچسر تا کندوان و در حوزه آزادراه در محدوده شهر کرج شدت بيشتري دارد.
وي افزود: با توجه به بارش باران، احتمال سقوط سنگ در مسير هاي کوهستاني به ويژه جاده کرج - چالوس دور از انتظار نيست. 
کارشناس کنترل ترافيک پليس راه البرز تاکيد کرد: با توجه به اين شرايط رانندگان در حاشيه جاده توقف نکنند.
خانجاني يادآور شد: با توجه به مه آلود بودن جاده کرج - چالوس رانندگان در اين محور  فاصله طولي را رعايت کرده تا از بروز حوادث رانندگي جلوگيري شود.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday