رکنافيد ايران/ پرواز شماره 3415 تهران به دزفول در فرودگاه مهرآباد فرود اضطراري کرد.

پرواز شماره 3415 تهران دزفول خطوط هوايي جمهوري اسلامي ايران؛ هما صبح امروز از ميانه مسير به دليل نقص فني موتور به تهران بازگشت.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran