ايسنا/ رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان مهريز از مجازات ميلياردي يک شرکت پتروشيمي به اتهام تهيه سوخت بر خلاف ضوابط خبر داد.

سيدمحمد هاتفي، رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان مهريز در اين باره گفت: طبق گزارش به دست آمده توسط اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، يک شرکت پتروشيمي در شهرستان مهريز به اتهام خريد ۳۰ هزار و ۱۷ ليتر فراورده هاي نفتي از نوع نفت گاز خارج از ضوابط تعييني دولت محکوم شد.
وي افزود: اين شرکت علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سه ميليارد و ۹۵۳ ميليون ريال در حق صندوق دولت محکوم شده است.
هاتفي همچنين افزود: اخيراً نيز مامورين پلس امنيت اقتصادي استان يزد از يک دستگاه کاميون  تانکر ۳۱ هزار ليتر قاچاق سوخت از نوع نفت گاز در مهريز کشف کرده بودند که پس از محرز شدن تخلف، متهم در شعبه علاوه بر ضبط کالا و تعليق شش ماهه گواهينامه رانندگي، به پرداخت ملبغ چهار ميليارد و ۵۹۳ ميليون ريال جزاي نقدي محکوم شد.
 
  
  

آخرين خبر يزد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today