مهر/ استاندار هرمزگان گفت: بيش از ۶۰ هزار تن سيمان از شهرستان پارسيان به منظور ارز آوري در شرايط تحريم و تحقق منويات مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد بدون نفت صادر شد.

فريدون همتي، استاندار هرمزگان از صادرات ۶۰ هزار و ۵۰۰ تن سيمان به ارزش بيش از يک ميليون و ۴۹۶ هزار دلار با کشتي ۳۳ هزار و ۵۰۰ تني با اين حجم تناژ براي نخستين بار از پارسيان، خبر داد و اظهار کرد: اين صادرات در قالب دو کشتي بر اساس مصوبه کارگروه تسهيل و رفع موانع صورت گرفت که در کشتي اول، ۲۷ هزار تن محموله سيمان به ارزش ۶۶۹ هزار دلار صادر شد.
وي ادامه داد: در يک محموله ديگر نيز صادرات ۳۳ هزار و ۵۰۰ تن سيمان به ارزش ۸۲۷ هزار و ۵۰۰ دلار صورت گرفت.
استاندار هرمزگان افزود: اين دو کشتي شامل محموله‌هاي سيمان توليدي در کشور بودند که از طريق شهرستان پارسيان در استان هرمزگان به کشور کويت، صادر شدند.
همتي گفت: اين صادرات در عمل به منويات مقام معظم رهبري مبني بر تحقق اقتصاد بدون نفت و کسب سهم بيشتر صادرات غيرنفتي در حوزه خليج فارس است که در چارچوب قانون با هماهنگي همه دستگاه‌هاي متولي امر صورت گرفته است.
استاندار هرمزگان با قدرداني از همکاري دستگاه‌هاي مسئول به ويژه همراهي دستگاه قضا تصريح کرد: همدلي و هم افزايي در شرايط کنوني که در جنگ اقتصادي قرار داريم در تسهيل امور بسيار مهم است.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today