ايلنا/ کارگر يکي از کارخانه‌هاي شهرک صنعتي بوعلي در استان مرکزي بر اثر حادثه کار جان باخت.

ارتين کمالي، مديرکل پزشکي قانوني استان همدان در ارتباط با حادثه سقوط آهن به رسانه‌ها گفت: روز گذشته يک کارگر در يکي از کارخانه‌هاي شهرک صنعتي بوعلي در استان مرکزي بر اثر سقوط يک قطعه آهن بر روي سرش جان باخت.
به گفته وي؛ کارخانه محل وقوع حادثه در شهرک صنعتي بوعلي واقع است که پس از اعلام حادثه به اورژانس ۱۱۵، گروه‌هاي امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.
وي افزود: مشاهده شد کارگر جواني حدود ۳۹ساله حين کاربر اثر سقوط آهن دچار حادثه کار شده است.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today