ايلنا/ هواي تبريز در وضعيت ناسالم براي گروه‌هاي حساس جامعه قرار دارد.

هواي تبريز هم اکنون در شرايط نامناسبي قرار دارد و طبق شاخص هاي سامانه پايش کيفي هواي کشور، اين ميزان آلايندگي براي گروه‌هاي حساس ناسالم است.
شاخص ميزان آلايندگي در برخي از ايستگاه‌هاي تبريز اعداد ۱۳۹ و ۱۳۵ را نشان مي دهد. گروه هاي حساس شامل سالمندان و کودکان هستند.

آخرين خبر آذربايجان شرقي در اينستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today