باشگاه خبرنگاران/ مديرکل بيمه سلامت استان کردستان از تمديد رايگان دفترچه بيمه سلامت افراد تحت پوشش تا پايان امسال خبر داد.

انور اسماعيلي، مديرکل بيمه سلامت استان کردستان گفت: براساس تصيم ستاد ملي مقابله با کرونا تمامي افراد تحت پوشش بيمه سلامت تا پايان امسال به صورت رايگان دفترچه آن‌ها تمديد مي‌شود.
وي افزود: جهت حفظ سلامت شهروندان در اين روز‌هاي کرونايي افراد فاقد دفترچه بيمه درماني نيز مي‌توانند جهت دريافت دفترچه بيمه سلامت خود به دفاتر پيشخوان طرف قرارداد مراجعه کرده و دفترچه رايگان دريافت کنند.
اسماعيلي بيان کرد: افرادي که از طريق مراکز بهداشتي ودرماني تست کرونا آنان مثبت اعلام شود در صورت مراجعه به دفاتر پيشخوان، رايگان و به صورت يک روزه براي آنان دفترچه صادر مي‌شود.
مديرکل بيمه سلامت استان کردستان با اشاره به اينکه ۹۰ هزينه بيماران بستري داراي دفترچه بيمه سلامت تحت پوشش بيمه سلامت و ۱۰ درصد مابقي برعهده دانشگاه علوم پزشکي است، گفت: در حوزه سرپايي نيز ۷۰ درصد هزينه‌ها برعهده بيمه و تنها ۳۰ درصد بر عهده فرد مراجعه کننده است.

الکترونيکي شدن ۵۰ درصدي نسخه هاي درماني در کردستان
مديرکل بيمه سلامت استان کردستان با اشاره به پيشتاز بودن مراکز حوزه سلامت کردستان در بحث الکترونيکي کردن اسناد تاکيد کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد نسخه و اسناد حوزه درمان در استان کردستان به صورت الکترونيکي صادر مي‌شود که ميانگين کشوري آن ۲۰ درصد است.
اسماعيلي اظهار داشت: از ارديبهشت امسال و همزمان با الکترونيکي کردن نسخه‌ها بار مراجعه به بخش‌هاي خصوصي‌ها در سطح کشور کاهش يافت، اما در کردستان به دليل اجراي صحيح اين طرح نه تنها بار مراجعات کمتر نشد بلکه با افزايش ۱۰ درصدي مواجه بوديم.

آخرين خبر کردستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online