باشگاه خبرنگاران/ معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند گفت: ۲۶۵ بيمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در خراسان جنوبي شناسايي شدند.
 
مهدي زاده، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند با بيان اينکه در شبانه روز گذشته از ۳۸۱ آزمايش کرونا در استان ۲۶۵ آزمايش، مثبت قطعي اعلام شده است، گفت: از ۲۶۵ مبتلاي جديد به کرونا، ۶۰ نفر در بيمارستان‌ هاي استان بستري اند و ۲۰۵ نفر نيز نمونه گيري سرپايي شده اند.
او افزود: از اين تعداد ۴۷ مورد در بيرجند،۸ مورد فردوس، ۸۱ مورد طبس، ۱۱ مورد نهبندان، ۶۴ نفر از قاين، ۱۳ مورد درميان، ۱۹ مورد سرايان، ۱۲ مورد زيرکوه،۹ مورد بشرويه و يک نفر از خوسف شناسايي شده اند.
مهدي زاده با بيان اينکه هم اکنون ۴۸۷ بيمار با علائم بيماري حاد تنفسي در بيمارستان‌ هاي استان بستري هستند تصريح کرد: از اين تعداد ۳۱۶ نفر مبتلا قطعي بيماري کرونا و ۴۸ نفر از مبتلايان کرونا در بخش مراقبت‌ هاي ويژه بستري هستند.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۳ بيمار تنفسي در بيمارستان‌ هاي استان پذيرش و ۹۴ بيمار بهبود يافته ترخيص شدند.
او با بيان اينکه حال عمومي ۱۳ نفر از بيماران کرونايي بستري در بخش مراقبت‌ هاي ويژه وخيم است، ادامه داد: متاسفانه با ثبت ۱۱ مورد جديد فوت در اثر کرونا در شبانه روز گذشته تعداد فوتي‌ ها در اثر بيماري کرونا به ۴۰۴ مورد در خراسان جنوبي رسيده است.
مهدي زاده افزود: ۴ مورد فوتي مربوط به بيرجند، ۴ مورد مربوط به طبس و شهرستان‌هاي فردوس، سرايان و خوسف هرکدام يک مورد فوت گزارش کرده اند.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند گفت: تاکنون ۲۳ هزار و ۹۶۲ آزمايش کرونا در استان انجام شد که جواب تست ۹ هزار و ۱۳۸ نفر مثبت اعلام شد.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today