ايرنا/ رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت خلخال گفت: تا اطلاع ثانوي خروج شن و ماسه توليدي اين شهرستان به مقصد استان همسايه گيلان ممنوع بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

سيدناصر ميرمرسلي، رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت خلخال با اشاره به کمبود و گراني شن و ماسه در استان اردبيل اظهار داشت: با هدف تثبيت قيمت اين مصالح ساختماني و پيشگيري از افزايش قيمت آن در بازار توليدکنندگان شن و ماسه منطقه حق عرضه و فروش شن و ماسه به کاميون‌هاي کمپرسي و بارگيري به مقصد استان گيلان را ندارند.
وي افزود: اعمال ممنوعيت خروج شن و ماسه از خلخال به سمت استان گيلان با استناد به صورتجلسه کارگروه تنظيم بازار استان اردبيل و تاکيد دادستان عمومي وانقلاب مرکز استان بر اجراي آن اجرا شده و بر نحوه اجراي طرح از طريق بازرسان اداره صمت خلخال نظارت مستمر خواهد شد.
وي يادآور شد: اين ممنوعيت به تمام واحدها و کارگاه‌هاي توليدي شن و ماسه خلخال و همچنين دارندگان و رانندگان کاميون‌هاي کمپرسي فعال در حمل و نقل اين نوع مصالح ساختماني به صورت مکتوب ارسال شده و کساني که به هر عنوان نسبت به اجراي اين دستورالعمل و خودداري از فروش و حمل شن و ماسه به استان همسايه گيلان بي‌توجهي کنند، مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today