باشگاه خبرنگاران/ ايثارگران با شرايطي از پرداخت مابه التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي معاف هستند.

ابوالحسن قورچيان، سرپرست اداره کل تامين اجتماعي استان البرز در خصوص بند «خ» ماده(۸۸) قانون برنامه ششم توسعه گفت: در اين بند مقرر شده است که ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه براي يک بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه‌اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي معاف هستند.
وي در خصوص نحوه شناسايي و تشخيص مشمولان افزود: مشمولان اين قانون آن دسته از ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه هستند که در طول برنامه ششم توسعه(از ابتداي فروردين ماه سال ۱۳۹۶ الي پايان اسفندماه سال ۱۴۰۰) درخواست انتقال کسور بازنشستگي خود را به واحد‌هاي اجرايي ارائه مي کنند.
قورچيان اظهار کرد: احراز مصاديق ايثارگري فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان براساس گواهي صادره از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران و درخصوص رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه(اعم از داوطلبانه يا غيرداوطلبانه در حد فاصل زماني ۳۱‏‏/۶‏‏/۵۹ تا ۲۷‏‏/۵‏‏/۶۷) با ارائه گواهي از سوي مراجع مجاز صادر کننده در سطح نيرو‌هاي مسلح(موضوع بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فني و درآمد) خواهد بود.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday