باشگاه خبرنگاران/ ایثارگران با شرایطی از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معاف هستند.

ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز در خصوص بند «خ» ماده(۸۸) قانون برنامه ششم توسعه گفت: در این بند مقرر شده است که ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معاف هستند.
وی در خصوص نحوه شناسایی و تشخیص مشمولان افزود: مشمولان این قانون آن دسته از ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه هستند که در طول برنامه ششم توسعه(از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۶ الی پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰) درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به واحد‌های اجرایی ارائه می کنند.
قورچیان اظهار کرد: احراز مصادیق ایثارگری فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان براساس گواهی صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و درخصوص رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه(اعم از داوطلبانه یا غیرداوطلبانه در حد فاصل زمانی ۳۱‏‏/۶‏‏/۵۹ تا ۲۷‏‏/۵‏‏/۶۷) با ارائه گواهی از سوی مراجع مجاز صادر کننده در سطح نیرو‌های مسلح(موضوع بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد) خواهد بود.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday