ايسنا/ مديرکل هواشناسي لرستان از کاهش بالغ بر ۸۶ درصدي بارندگي‌ها در استان خبر داد.

بهروز مرادپور، مديرکل هواشناسي لرستان اظهار کرد: از صبح ۱۹ تا ۲۰ آبان ۲.۷ ميلي‌متر باران در استان باريده که بروجرد با ۶.۱ و دورود ۰.۳ ميلي‌متر به ترتيب بيشترين و کمترين ميزان بارش را در بين شهرستان‌هاي استان داشته‌اند.
وي ادامه ادامه داد: ميانگين بارندگي استان در سال زراعي جاري(ابتداي مهر تا بيستم آبان) ۷.۳۰ ميلي‌متر بوده است.
مرادپور اضافه کرد: در اين مدت بيشترين بارش در بروجرد با ۱۵.۳۰ ميليمتر و کمترين نيز در چگني با ۱.۸۰ ميلي‌متر به ثبت رسيده است.
مديرکل هواشناسي لرستان يادآور شد: در مدت مشابه سال زراعي گذشته ميانگين بارندگي استان ۵۴.۸ ميلي‌متر بوده که ۸۶.۷ درصد کاهش داشته است.
وي افزود: ميانگين بارندگي سال زراعي جاري نسبت به بلندمدت نيز ۸۶.۵ درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy