فارس/ رئيس ديوان محاسبات کشور گفت: سازمان بازرسي بررسي کرده و هيات مستشاري ديوان حکم فسخ واگذاري شرکت نيشکر هفت تپه را داده است، اما نمي‌دانم چرا اجرا نمي‌شود.

مهرداد بذرپاش، رئيس ديوان محاسبات کشور با اشاره به رسيدگي برخي پرونده‌هاي مهم در ديوان محاسبات، اظهار کرد: بحث واگذاري شرکت‌هاي دولتي به صورت جدي در ديوان محاسبات مورد رسيدگي قرار گرفته که پرونده هفت تپه از مهم‌ترين آن‌ها است و نمي‌دانم دليل اصرار دولت به ويژه وزارت اقتصاد بر عدم فسخ اين واگذاري چيست؟ سازمان بازرسي بررسي کرده و هيات مستشاري ديوان حکم داده است، اما نمي‌دانم چرا اجرا نمي‌شود.
وي افزود: بناي ديوان محاسبات کمک به دولت است، دولت اکنون در شرايط سخت کشور در وسط ميدان قرار گرفته و ما بايد به آن‌ها کمک کنيم، اما اينگونه مسائل مانند فسخ واگذاري شرکت هفت تپه بسيار متقن و دقيق است که ما دليل اصرار برخي را بر عدم اين فسخ متوجه نمي‌شويم.
رئيس ديوان محاسبات کشور ضمن تاکيد بر اهميت حاکم شرع در ديوان محاسبات، گفت: اميدواريم يک کار خوبي را در کنار خانواده ديوان محاسبات براي کشور انجام دهيم و در گام دوم انقلاب بتوانيم گامي در عملياتي کردن خواسته‌هاي مقام معظم رهبري در کشور برداريم.


آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today