ايرنا/ رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول گفت: مالک يکي از شرکت‌هاي معدني دزفول با پيگيري‌هاي اداره حفاظت محيط زيست به علت برداشت غيرمجاز به ۴۰ ضربه شلاق تعزيري محکوم شد.

مصطفي استاد چيني‌گر، رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول اظهار کرد: مديريت شرکت برداشت کننده غيرمجاز مواد معدني با پيگيري واحد حقوقي اداره حفاظت محيط زيست دزفول، به دليل تخريب محيط زيست و برداشت غيرمجاز به مرجع قضايي معرفي شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول اظهارداشت: باتوجه به تخلف صورت گرفته از سوي شرکت و ارائه مستندات لازم، مالک اين واحد معدني به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزيري محکوم شد.
وي افزود: برداشت‌هاي غيرمجاز از آبراهه‌ها و مسيل‌ها علاوه بر تغيير سيماي طبيعي مي‌تواند منجر به مشکلات متعددي همانند افزايش قدرت تخريبي سيلاب‌ها شود لذا با واحدهاي صنعتي و معدني که به صورت غيرمجاز اقدام به برداشت مواد معدني و تخريب محيط زيست مي‌کنند طبق قانون و با جديت برخورد مي‌شود.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today