باشگاه خبرنگاران/ یک اسکلت ساختمانی به تازگی در حریم منظری پل خواجو، یکی از بی‌بدیل‌ترین پل‌های تاریخی ایران برافراشته شده است که به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، دهن‌کجی دیگر به آثار شاخص معماری شهرموزه اصفهان است.

ارتفاع بنا‌ها در حریم منظری پل‌های تاریخی اصفهان ۱۲ متر است، پیشتر این ارتفاع را یک ساختمان در حریم پل مارنان شکست و حالا ساختمانی که تیرماه سال گذشته پروانه دریافت کرده، در کریدور دید پل خواجو، این اثر یگانه معماری ایران را تحت شعاع قرار داده است.
رعایت خط آسمان و ارتفاع مشخص و تعیین شده در حریم آثار تاریخی از الزامات و بایسته‌هایی است که باید رعایت شود، در غیر این صورت منظر آثار میراث فرهنگی مخدوش و یا کور می‌شود، سنگ بنایی که کج گذاشته شد، تا ثریا کج می‌رود؛ این حکایت بلندمرتبه‌سازی در حریم آثار تاریخی اصفهان است که هر سال برگی بر دفتر آن افزوده می‌شود و آن را به اتفاقی معمول برای آثار تاریخی و شاخص اصفهان تبدل کرده است.
الگوی هنجارشکن و رشد بلند مرتبه‌سازی در حریم منظری بنا‌های تاریخی، همان چیزی بود که فعالان و کارشناسان میراث فرهنگی از آن بیم داشتند؛ حالا هرچند وقت یکبار برافراشته شدن ارتفاعی نامعمول در کنار آثاری مثل چهارباغ، میدان نقش جهان و یا به تازگی خواجو، این اتفاق را در میراث فرهنگی اصفهان به روندی به نظر معمول تبدیل کرده که با وجود اعتراض و انتقاد کارشناسان بعد از مدتی با حمایت نهاد‌های شهری و یا مراجع امر تبرئه و به بوته فراموشی سپرده می‌شوند؛ اتفاقی که همان صحه گذاشتن بر الگوی نادرست افزایش ارتفاع در حریم منظری آثار تاریخی و رقم زدن آینده‌ای نامعمول برای سیمای میراث فرهنگی اصفهان است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today