باشگاه خبرنگاران/ رئیس سازمان آتش نشانى شهردارى کرج از سقوط پیرمرد ٦٥ساله به داخل چاه خبر داد.

عباس وحیدى، رئیس سازمان آتش نشانى شهردارى کرج گفت: طى تماس تلفنى با سامانه ١٢٥ آتش نشانى و اعلام سقوط یک فرد به داخل چاه در منطقه حسین آباد کرج عوامل آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند.
وى افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد، فردى ٦٥ ساله در حین خروج از چاه از ارتفاع ٨ مترى به علت پوسیدگى و پاره شدن طناب به داخل چاه سقوط کرده است.
رئیس سازمان آتش نشانى شهردارى کرج ادامه داد: پس از سقوط فرد ٦٥ ساله به داخل چاه کلنگ حفارى موجود در چاه باعث وارد شدن جراحات به پاى چپ این فرد شد.
وحیدی اظهار کرد: پس از حضور عوامل اورژانس به دلیل جراحات وارد شده، فرد حادثه دیده پس از خارج شدن از چاه توسط نیرو هاى آتش نشانى کرج برای درمان به اورژانس البرز تحویل داده شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday