آخرین خبر/ رئیس جمهور گفت: سی میلیون نفر یارانه ۱۰۰ هزار تومانی می‌گیرند.آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran